Menu

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming vogelvereniging De Meervogels

Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Naast ondernemingen moeten ook verenigingen zich aan deze wet houden.

Wat betekend de AGV voor u als lid van De Meervogels?

Als (gast)lid van De Meervogels staat u bij ons in de administratie en bewaren wij dus algemene (persoons)gegevens van u. De gegevens van u die bij ons bewaard worden, voor zover bekend, zijn:

* Voornaam en achternaam

* Geslacht

* Geboortedatum

* Adres

* Telefoonnummer

* NBvV registratienummer

* Ingangsdatum lidmaatschap

* Bankrekeningnummer

* Ringen bestellen

* Leden die EC ringen bestellen, de gegevens daarvan worden 5 jaar bewaard door NBvV ook na opzegging lidmaatschap.

Deze gegevens worden beheerd door de secretaris en zijn alleen in te zien door de bestuursleden.

De Meervogels bewaart uw gegevens ook na het einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de vereniging en eventuele jubilea activiteiten. Als u dit niet wilt kunt u dat aangeven bij het bestuur/secretaris.

Gebruik van gegevens

De Meervogels verstrekt uw gegevens voor de volgende doelen:

* Versturen van ons clubblad.

* Het afhandelen van de contributie betaling.

* Het lidmaatschap kenbaar maken bij de NBvV.

* U te kunnen bellen en/of mailen over onze activiteiten.

Gebruik van de gegevens door derden

De Meervogels verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens de NBvV. Indien derden u willen benaderen, en het bestuur van De Meervogels ziet hierin een meerwaarde in het kader van de hobby (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een tentoonstelling door een andere vereniging), is het mogelijk dat de informatie door ons wordt doorgestuurd. Wij stellen ook in dat geval niet uw gegevens beschikbaar aan derden.

Wij zijn wel aan overheidsinstanties, justitie wettelijk verplicht informatie door te geven als het noodzakelijk is voor vervolging van strafbare feiten.

Fotograferen ten behoeve van promotie doeleinden en het plaatsen van uw portret op de website van de vereniging, mocht u hier niet mee akkoord gaan, meld dit aan het bestuur/secretaris.

De Meervogels heeft een meldplicht voor datalek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het doorsturen van informatie van derde zoals hierboven is aangegeven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen of bezwaar maken tegen gebruik van u gegevens indienen bij het bestuur/secretaris.

Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Met vriendelijke groet,

Bart Peters

Secretaris De Meervogels

Nieuw-Vennep

Afdeling: N39

M: 06-20003549 T: 023-5848428

petersbart988@gmail.com