Menu

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Contactavond

CONTACTAVONDEN

Hoewel het de bedoeling is dat tijdens de contactavonden, die gehouden worden in het gebouw “De Krim” aan de Eugenie Previnaireweg, de leden met elkaar praten over de vogels is het ook een gezellige bijeenkomst waar van alles aan de orde komt. Daarnaast komen deskundigen een presentatie houden over de verschillende soorten vogels en alles wat er nodig is voor het houden en kweken ervan. Deze contactavonden worden negen keer per jaar gehouden van september tot en met mei.

Eigen leden 3

Contactavond okt 2013-1

Contactavond okt 2013-2

Jubilarissen Koos Beijk en Gert Sels.

Op de afgelopen contactavond werd uit handen van de Voorzitter de jubileum speld uitgereikt aan de heren Koos Beijk en Gert Sels.

Koos is inmiddels 40 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NbvV). De eerste 10 jaar was hij lid in Hillegom en de laatste 30 jaar in Nieuw-Vennep bij ‘’De Meervogels’’. Koos heeft tevens ruim 16 jaar een bestuursfunctie gehad als secretaris.

Koos proficiat en we hopen je nog lang bij de vereniging te mogen ontmoeten.img_7511

Ook heeft Gert Sels een jubileum speld ontvangen voor 25 jaar lidmaatschap van de NbvV en is dus ook 25 jaar lid van ‘’De Meervogels’’. Gert heeft ruim 18 Jaar een bestuursfunctie binnen de vereniging ingevuld. De eerste 2 jaar als Algemeen bestuurslid en opvolgend 16 jaar Penningmeester.

Gert proficiat, wij hopen jou ook nog jaren te mogen verwelkomen bij ‘’De Meervogels.

img_7514

Erik Brugman

Spreker Contactavond 8 oktober 2015, De heer Wim Verheul

Na het openingswoord van de plaatsvervangend voorzitter Guus Borst wordt het woord gegeven aan de heer Wim Verheul. Wim is keurmeester bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en COM. Daarnaast is hij zelf kweker en vooral groot liefhebber van verschillende soorten Vorm- en Postuurkanaries.

Allereerst geeft Wim aan blij te zijn met de grote opkomst (26 leden), dit maakt hij toch wel met regelmaat anders mee. Een compliment voor de vereniging.

Met een gezellig Haags accent start Wim zijn verhaal en laat middels een PowerPoint presentatie mooie en minder mooie exemplaren voorbij komen.

Overal geeft Wim zijn uitleg bij met als belangrijkste doel het plezier hebben van de vogelhobby en als men dat wenst het willen en kunnen meedraaien op Tentoonstellingen.

postuur 3

Wim volgt een liefhebber (kweker) soms een jaar of 4 en kijkt dan of deze op een bepaalde lijn blijft met de resultaten op verschillende Tentoonstellingen. Is dit het geval dat wil hij bij die persoon wel aankloppen om eens een vogel te kopen. Het gebeurt vaak dat een liefhebber een geweldig koppel koopt, daar fantastisch mee kweekt en geweldig speelt op de Tentoonstellingen. De jaren erna bakt hij er niets meer van omdat hij niet de juiste koppels met de juiste kwaliteit kan samen stellen.

We zien Glosters voorbij komen met prachtige kuiven en een goede “pit” in het midden. Kuiven die echt rond zijn. Maar ook vogels met een mindere kuif. Dat zijn de vogels voor de handel of voor in het bejaardentehuis volgens Wim. Die moeten wij niet aanschaffen want daar ga je niet mee vooruit. Ook prachtige gladkoppen komen voorbij in de presentatie.

Wat tevens belangrijk is; Hou de vogels raszuiver en let op de juiste bevedering. Uiteraard is model en vorm ook van belang om de juiste vogels te kunnen kweken.

Na de pauze komen de verschillende Houding rassen aan bod, zowel recht als gebogen. We zien weer schitterende vogels voorbij komen en hele vreemde vormen. Of je ze mooi vind laten we even in het midden. Niet iedereen is enthousiast van vogels die bijna door hun houding van de stok vallen of zichzelf door de houding bevuilen.. Maar zo heeft ieder zijn voorkeur.

munchener

We weten dat Wim een geweldige prater is en de avond zonder enige moeite kan vol “lullen”, op zijn Haags gezegd.

Tegen de klok van 22.45 uur wordt Wim toch zeer hartelijk bedankt voor zijn leerzame en vooral gezellige presentatie en ontvangt uit handen van de plaats vervangend voorzitter een fles met lekkere inhoud.

Erik Brugman

Spreker Contactavond 9 oktober 2014, De heer Leo Noort.

Na het openingswoord van de plaatsvervangend voorzitter wordt het woord gegeven aan de heer Leo Noort. Leo is keurmeester bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, NbvV en tevens regio gespreksleider van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels. Daarnaast is hij zelf kweker van verschillende soorten Europese Cultuurvogels.

Allereerst geeft Leo aan blij te zijn met de grote opkomst, dit maakt hij toch wel met regelmaat anders mee.

De lezing heeft als titel: Aanleiding tot het keuren van Tropische vogels en Parkieten.

Wat wordt gezien als het doel van een keuring:

  • Het wedstrijd verband.
  • Het geven van advies aan de liefhebber d.m.v. de aantekeningen op het keurbriefje.
  • Een richtlijn aan te geven welke kant hij op moet gaan met zijn of haar vogels.

Keuren is het beoordelen en rangschikken van kwaliteit.

De vogels op een Tentoonstelling worden gekeurd in twee groepen namelijk de Conditievogels en de Standaardvogels. Voor deze laatste groep, de standaard vogels zijn speciaal per groep aparte keurbriefjes beschikbaar. Dit zijn o.a. de Grasparkieten, Agaporniden, Zebravinken, Japanse Meeuwen en de Gouldamadine’s. Tijdens een keuring worden deze vogels vaak zwaarder beoordeeld dan de conditie vogels. Conditievogels zijn alle natuur- en cultuurvogels. Natuurvogels zijn vogels waar niet of nauwelijks mee wordt gekweekt. Cultuurvogels wordt met regelmaat mee gekweekt.

Leo laat door middel van verschillende foto’s de verschillen per soort zien waarbij goed de plus- en de minpunten zichtbaar zijn. Hierbij komen ook goed de verschillen naar voren tussen de goede en minder goede exemplaren bij zowel de standaard als conditievogels. Denk hierbij aan rui, hangende vleugels, het missen van een nageltje of een geheel verkeerd model.

Na de pauze worden er door Leo keurbriefjes uitgedeeld en kunnen de aanwezige leden aan de hand van een foto een vogel keuren.

De eerste is een Mozambiquesijs man, daarna volgt een roodsnavel spitsstaart amadine, een roodkop paarsborst Gouldamadine en een grijze Zebravink man. Leuk om te zien hoe de leden de vogels verschillend keuren. Na afloop van de keuring worden de vogels nogmaals getoond en door Leo zelf gekeurd en besproken. Hierbij komen de plus en min punten per vogel goed aan de orde. Een leuk en leerzaam onderwerp voor alle aanwezige leden.

Zo rond de klok van tienen is de lezing afgelopen en wordt Leo bedankt voor zijn leerzame lezing.

Erik Brugman

logo-waternet   Spreker Siem Vos, contactavond 10 april 2014:

Na het openingswoord van de voorzitter, een woord van welkom aan de aanwezige leden en in het bijzonder onze spreker van vanavond de heer Siem Vos en Arno Ooms.

Hierna wordt het woord gegeven aan de heer Siem Vos. Siem is al ruim 30 jaar vrijwilliger van de Amsterdamse Waterleidingduinen welke tegenwoordig Waternet heet. Siem zal vanavond een presentatie geven over de flora en fauna in de Waterleidingduinen en wordt hierbij ondersteund door Arno Ooms.

De lezing start met een kleine introductie. De Amsterdamse Waterleidingduinen, tussen Zandvoort en Noordwijk, dienen al sinds 1883 als waterwingebied voor de gemeente Amsterdam. Het totale gebied heeft een oppervlakte van 4000 Ha waar je makkelijk kunt verdwalen. Dit gebeurt vooral nog wel eens met snel opkomende zeemist.

Gebied waterleidingduinen

Daarnaast is het gebied ook een veelzijdig natuurgebied met duinen, bos en heide. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een beschermd natuurgebied. Dit betekent dat de flora en fauna in het gebied zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Dit is dan ook de reden dat er in de Waterleidingduinen geen attracties te vinden zijn, dat zou de natuur natuurlijk behoorlijk verstoren

Het bekendste dier in de Amsterdamse Waterleidingduinen is het Damhert.

In de duinen leeft de grootste populatie van deze zoogdieren van Nederland. Tegen de schemering of in de vroege ochtend heb je de grootste kans ze tegen te komen. Een andere hertensoort is de ree: veel minder voorkomend dan het damhert, maar daarom niet minder bijzonder om te spotten.

Herten waterleidingduinen

Met heel veel mazzel kom je in het bos ook een boommarter tegen: een bijzondere marterachtige die met gemak een vogel verslindt. Een andere carnivoor is de vos, met hun roodbruine vacht zijn ze erg schattig om te zien. De Vos is een vaste bewoner van het duingebied en mag alleen buiten het duingebied afgeschoten worden. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel: vleermuizen. In oude bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zitten hele kolonies van deze kleine jagers. Om de natuur een beetje in toom te houden zijn er ook schapen en runderen uitgezet in het gebied, o.a. het Drents Heideschaap. Ook maak je kans om hier een eekhoorntje, konijn of haas tegen te komen.

Vogelaars kunnen hun hart ophalen in de Amsterdamse Waterleidingduinen: het is een echt Walhalla. Zo worden hier regelmatig waterspreeuwen gespot en broeden er wilde zwanen. Ook leven er veel roofvogels zoals de Havik, Buizerd, Sperwer en Uilen. Op het water kom je ook diverse eendensoorten tegen, zoals de Wintertaling en de Bergeend.  Een andere veelgeziene gast is de Zilverreiger. In het voorjaar scheren de boerenzwaluwen door de duinen. Vogels die vooral van zich laten horen, maar die amper te zien zijn, zijn de boomleeuwerik, de fitis, de nachtegaal, de blauwborst en de roodborsttapuit

Roodborsttapuit

Koffiehuis ’t Panneland;

Bij ingang ’t Panneland in Vogelenzang vind je het gelijknamige koffiehuis. Deze gezellige horeca gelegenheid is een perfecte plek om je wandeling door de Waterleidingduinen te beginnen of te eindigen met kinderen, want ’t Panneland heeft een uitgebreide pannenkoekenkaart! Daarnaast ben je hier ook aan het goede adres voor een kop koffie met iets lekkers, een ijsje of een lekker biertje na een stevige wandeling.
De Oase;
De Oase ligt eveneens in Vogelenzang. Hier vind je ook het bezoekerscentrum van de Amsterdamse Waterleidingduinen, de Oranjekom. In deze voormalige boerderij ben je van harte welkom voor een lekker kopje koffie met iets lekkers.

Voor de leden die deze avond niet aanwezig waren, u heeft echt iets gemist.

Rond de klok van 22.30 uur bedankt de voorzitter Siem en Arno voor deze geslaagde avond en wenst iedereen welthuis.

Erik Brugman

Spreker Contactavond 13 Maart 2014, Dhr. Simon van der Luit van Avifauna

Na het openingswoord van de Voorzitter wordt het woord gegeven aan de heer Simon van der Luit van Vogelpark Avifauna uit Alphen a/d Rijn.

Simon begint zijn presentatie met de titel:’’van de hak op de tak deel 2’’. Hij gaat terug in de geschiedenis hoe Avifauna begon tot nu aan toe. Op 17 mei 1950, werd het eerste vogelpark ter wereld geopend.

IMG_6824

IMG_6825

Op de posters ter ere van de opening prijkte reeds de Toekan als mascotte. Vandaag de dag heeft het park een geheel nieuw logo en is niet meer eigendom van de familie van der Valk. Het park is nu eigendom van de Stichting Avifauna. De familie van der Valk is gelukkig nog steeds een grote sponsor van het Vogelpark.

Simon neemt ons middels schitterende foto’s mee door het park. We beginnen met het Restaurant en de rozentuin. Daarna komen de Pelikanen voorbij. In het hoogseizoen worden deze dagelijks om 12.00 uur gevoerd. De man is groter dan de vrouw. Ze eten zowel zout- als zoetwater vissen die altijd met de kop naar beneden worden doorgeslikt. De vogels kunnen de vissen zo draaien in de grote keelzak dat deze altijd goed komt te liggen om door te slikken. Na 35 dagen broeden op 2 eieren komen de jongen uit. In het Park zijn verschillende soorten gehuisvest.

IMG_6827

Na de Pelikanen komen de Ekstergaaien en Spreeuwen familie aan bod. Een grote familie waarvan een groot aantal vooral in de zon een schitterend verenkleed laat zien. We zien de Blauwoor, Glans, Lel, Driekleur, Konings en Bali spreeuw voorbij komen. Deze vogels krijgen geprakt rundvlees met universeelvoer, kalk en vitamine te eten, aangevuld met veel fruit soorten.

IMG_6831

IMG_6837

Na deze groep zien we de Parkieten voorbij komen, sommige soorten leven in grote groepen in het park zoals de Muisparkiet. Dit is een groep van zo’n 30 stuks.

Zoals in de aankondiging al staat heet deze presentatie ‘’van de hak op de tak’’, absoluut een juist gekozen titel. Zo zien we Zwanen voorbij komen, van klein tot groot. Allerlei soorten Kraanvogels, Fazantachtige, Duiven en Uilen soorten. Werkelijk allemaal prachtige foto’s. Over alle soorten weet Simon met veel enthousiasme te vertellen.

IMG_6839

IMG_6838

IMG_6852IMG_6843

Zo ook over de Casuaris:

De casuarissen vallen onder orde van loopvogels net als bijvoorbeeld de struisvogels. De casuaris kan niet vliegen met zijn korte vleugels. De helm casuaris is de grootste onder de casuarissen. Hij kan 85 kilo en 1 meter 80 lang worden. De mannetjes worden 20 tot 25 kilo minder zwaar dan de vrouwtjes. De maximumleeftijd van dit dier is 50 jaar. Hij heeft sterke poten, een zwarte verendos over zijn lichaam en een hele gekleurde kop met een kam erop. Zijn kop is voornamelijk rood en blauw met een beetje groen en geel. Hij kan 50 km/h rennen.

Een wilde casuaris kan gevaarlijk zijn. Als hij zijn jongen wil beschermen kan hij je een harde trap geven die dodelijk kan zijn. Hij kan anderhalve meter hoog springen. Maar ze zijn ook tam te maken. Dan eten ze gewoon uit je hand. In het broedseizoen heeft de mannelijke casuaris zijn territorium. Het vrouwtje legt 6 tot 8 mintgroene, goed gecamoufleerde eieren. Daarna gaat ze weg. Het mannetje broedt de eieren uit en verzorgt de jongen.

boze casuaris met jongen

Op dit moment is het Park aan het uitbreiden met kleine apensoorten. De eerste Ringstaartmaki’s en de Rode vari’s zijn al aanwezig. Deze nieuwsgierige groepsdieren uit Madagaskar komen graag een kijkje bij de bezoeker nemen.

Waarschijnlijk komen er ook nog Herten en Kangoeroes bij in het park.

Veel rondleidingen worden gegeven op dit schitterende park en regelmatig zijn er roofvogel shows te bewonderen met verschillende soorten roofvogels.

Bent u nog niet getrouwd, ook dit is mogelijk in Avifauna. De ringen worden dan naar u toegevlogen door een schitterend koppel Ara’s.

Om alle vogels in het Park te voorzien van hun juiste voeding is er een grote keuken met koeling aanwezig voor de bereiding van het vele voer.  Dit bestaat uit droogvoer, maar ook heel veel fruit, vlees en vis.

Er is nog veel meer te vertellen dus kom gerust eens langs in dit mooie park. Deel 3 van de presentatie ‘’van de hak op de tak’’ is in de maak, dus wie weet zien wij Simon in de toekomst nog eens terug op de contactavond.

Tijdens de presentatie zijn er veel foto’s gemaakt door Roel van der Poll. Roel heel hartelijk dank hiervoor.

De voorzitter bedankt de heer van der Luit voor zijn schitterende presentatie.

avifauna-logo_2012_2

Hoorn 65

2404 HG Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 – 487575

www.avifauna.nl

Gratis parkeren

Vogelpark Avifauna is van 29 maart t/m 31 oktober dagelijks geopend van 9.00 – 18.00 uur.

Via www.avifauna.nl koopt u uw entree kaarten met korting.

Erik Brugman

Contactavond 8 september 2011:

Voor de leden die helaas niet aanwezig waren op deze contactavond hierbij een kleine samenvatting welke vogels er deze avond besproken zijn door onze eigen leden.

Rick: Jap. Nachtegaal. Koos: Eng. Grasparkieten. Nico: Eng. Grasparkieten.Leen: Gouldamadine’s. Piet: Kanaries, Jos: Kanaries. Erwin: Tropen.

De spits wordt afgebeten door Nico met zijn Engelse Grasparkieten. Nico verteld in een smeuïg en duidelijk verhaal hoe hij is begonnen met zijn hobby, hoe zijn vogels zijn gehuisvest en hoe hij dagelijks geniet van zijn hobby. Nico heeft 2 jonge en 2 volwassen vogels meegenomen. Zijn vogels zitten thuis al opgekooid om af te richten voor het komende TT seizoen. Sommige in TT kooien en andere in broedkooien. Op deze manier worden de vogels rustig waardoor de keurmeester de vogels beter kan beoordelen.

Nico v.d. Lans

Nico v.d. Lans tijdens het bespreken van zijn Engelse Grasparkieten.

Opvolgend doet Rick zijn verhaal over de kweek van de Japanse Nachtegaal. Een redelijk moeilijke kweek maar uiteindelijk heeft hij van de 4 jongen er toch 1 overgehouden, mede door de goede verzorging van Jan tijdens zijn vakantie! De Nachtegalen zitten in een beplante buitenvolière en zijn tot broeden gekomen in een conifeer. Het nest moest wel ondersteund worden want echt goede nestbouwers zijn het niet. Na Rick komt Erwin aan het woord. Jaren heeft Erwin alleen kanaries gekweekt maar nu ook alweer enige jaren diverse tropen en dan vooral Lonchura’s. Erwin heeft een Witkopnon en een Muskaatvink meegenomen om te bespreken. Nou, dat bespreken lukt wel hoor met Erwin, een prima verhaal over hoe hij zijn hobby uitoefent. De huisvesting, de voeding en de kweek, alles kwam aan bod.

Na Erwin volgt de pauze met verloting.

Als eerste na de pauze komt Piet aan de beurt. Piet kweekt mozaïek kanaries in zowel een mannen als poppen lijn. Hij verteld o.a. hoe hij ooit aan zijn eerste vogel is gekomen wat uiteindelijk is uitgegroeid tot zijn hobby. De Mozaïek kanaries krijgen bij Piet een aparte verzorging om op de juiste kleur te komen. Piet bespreekt ook de 3 meegebrachte kanaries van ons nieuwe lid Jos. Jos heeft deze in een volière met daarbij nog enkele ander vogels en heeft tevens al kweekresultaten behaald.

Na Piet is Leen aan de beurt. Leen heeft 2 schitterende Gould’s meegenomen, een zwartkop en een roodkop. Een vogelsoort die door zijn mooie kleuren erg opvalt. Een rustige en vooral verdraagzame vogel die wisselend soms goed en soms wat minder goed tot broeden komt. Leen heeft zijn kweekafdeling op zolder maar geniet in de tuin ook van 2 mooie volières.

Als laatste komt Koos aan het woord. Ook Koos kweekt Engelse Grasparkieten en heeft deze vogels al heel lang. Zijn kweekgedeelte is een apart verblijf in de tuin. Aan de andere kant van de tuin staat een grote buitenvolière met nachthok en een jongenvlucht. Vanuit de huiskamer kan Koos zelfs genieten van zijn vogels aangezien de volière praktisch tegen het huis aan staat. Er komen heel wat namen voorbij van kleurslagen welke alleen bij de kenners bekend zijn. Prachtige forse vogels.

Na Koos zijn verhaal kwam er een einde aan het bespreken van de meegebrachte vogels.

De avond is door alle aanwezige als zeer gezellig en leerzaam ervaren. Persoonlijk heb ik genoten van ieder zijn verhaal.

Eigen leden 2

Van links naar rechts: Erwin, Piet, Nico, Jos, Koos, Leen en Rick.

Interessant om te horen hoe ieder op zijn eigen manier zijn vogels verzorgt en huisvest. De invulling van deze contactavond is zeker voor herhaling vatbaar. Een volgende keer hopen we weer andere leden aan het woord te hebben om hun verhaal over de hobby te delen met andere leden.

Erik Brugman

Uitreiking Jubileumspeld Piet Hoogkamer.

Tijdens de contactavond van 8 maart 2012 is door onze voorzitter Frans van der Maden de jubileumspeld uitgereikt aan Piet Hoogkamer voor zijn 40 jarig lidmaatschap van de NbvV.

Piet is lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vanaf 1 januari 1972 en behoort tot de echte kanariekwekers, voornamelijk Mozaïek kanaries.

Piet heeft de ontwikkelingen na de opmars rond 1970 helemaal meegemaakt en kent de gehele geschiedenis hiervan. Daarnaast is Piet lid van de doelgroep en van de speciaalclub NKC.

Als liefhebber richt Piet zich voornamelijk op de verzorging en kweek van zijn vogels met als doelstelling mee te draaien met de top tijdens de Tentoonstellingen. Per seizoen wordt er aan diverse Tentoonstellingen meegedaan zoals de eigen onderlinge tentoonstelling, de nationale- en districtstentoonstelling en de bondsshow in Apeldoorn.

DSC01152

Met 12 kweekkoppels worden er per seizoen ongeveer 100 jongen gekweekt, dit betekend na 40 jaar dat er ongeveer 4000 kanaries door Piet zijn gekweekt.

40 jaar vogels houden met ongeveer 1 uur verzorging per dag komt neer op een totaal van ongeveer 15000 uur, daarbij opgeteld het bijwonen van vergaderingen en tentoonstellingen kom je uit op zo’n 18000 uur wat 2 jaar van zijn leven betekend.

Piet is een vaste en trouwe bezoeker van onze contactavonden en jaarlijks verzorgt hij het enten van de kanaries.

Piet, nogmaals namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd met dit jubileum en we hopen je nog vele jaren te mogen begroeten bij ’’De Meervogels’’.

DSC01154

Erik Brugman

Spreker REFONA, contactavond 14 maart 2013:

Na het openingswoord van de voorzitter wordt het woord gegeven aan de heer John Evers van de firma REFONA uit Westerbork.

De heer Evers zal deze avond een lezing verzorgen over het biologisch bestrijden van bloedmijten (bloedluis) bij onze vogels.

Het ontstaan van REFONA vond plaats eind jaren ’90 maar de officiële start van de onderneming was in 2006.

In het Westland, waar de heer Evers oorspronkelijk vandaan komt, had een Orchideeën kweker last van spinnetjes in zijn planten. Men kwam toen op het idee om via een reptielen importeur 500 hagedissen los te laten. Dit werkte prima en op deze manier vond er een bestrijding plaats op natuurlijke basis.

Opvolgend kwam men in contact met een pluimvee bedrijf. Er werd een proef opgezet in een kippenschuur om te kijken of een roofmijt ook bloedluis eet. Ook deze proef werkte uitstekend en vanaf de zomer van 2010 is men officieel gestart met de verkoop van roofmijten onder de naam: Dutchy’s.

Een bloedmijt/bloedluis maakt onderdeel uit van de spinachtige en niet van de insecten. Vandaar dat de chemische middelen die tegenwoordig volop te verkrijgen zijn niet goed werken tegen bloedluis.

Daarnaast is een bloedluis gevoelig voor daglicht, plant deze zich voort middels het leggen van eitjes en betreed hij zijn gastheer alleen voor voedselopname.

Hij verstopt zich in naden en kieren en in nesten.

Dit betekend dus dat het een zeer lastig te bestrijden diertje is. Bij een grotere plaag is hij uiteraard volop zichtbaar.

Dutchy’s worden gekweekt in grond. Wanneer hij wordt uitgezet in een vogelverblijf voelt hij zich daar totaal niet op zijn gemak en gaat hij schuilplaatsen zoeken. Deze vindt hij in de aanwezige naden en kieren.

In dezelfde naden en kieren zitten ook de bloedluizen verstopt en heeft hij direct zijn voedselbron gevonden. Een Dutchy pakt een bloedluis, draait hem om en steekt hem vervolgens dood. In een enkel geval lijkt het op het oog dat de bloedluis plaag toeneemt wanneer men de Dutchy’s uitzet. Dat is begrijpelijk want de bloedluizen komen dan massaal uit hun schuilplaatsen vandaan.

Het is verstandig wanneer u bloedluis heeft geconstateerd in uw vogelverblijf dat u de behandeling met Dutchy’s elke 4-6 weken herhaalt. De minimale temperatuur om Dutchy´s in te kunnen zetten is 15 graden.

Dutchy´s kunt u uitzetten d.m.v. de Mite Booster, houder en patroon.

Refona

De houder is blauw en de patroon is wit. Deze houder kunt u eenvoudig aan uw kooi, hok of volière bevestigen. Het patroon is gevuld met Dutchy´s en kan eenvoudig in de patroon geschoven worden. Via een gaatje in het patroon lopen de Dutchy´s het hok in op zoek naar de bloedluis. Binnenin het patroon is de vochtigheid optimaal voor de ontwikkeling van nieuwe roofmijten.

Heeft u recent voor het uitzetten van de roofmijten chemische middelen gebruikt dan dient u minimaal 6 weken te wachten voor u roofmijten kunt uitzetten.

Zwarte luis:

Heeft u een besmetting met bijvoorbeeld de zwarte luis, dan is het aan te raden de Dutchy´s direct in het nest van de vogel uit te zetten om de plaag goed te bestrijden.

Wilt u meer weten over Dutchy’s / Roofmijten dan kunt u dit terug vinden op:

www.refona.nl

Erik Brugman

Spreker Lou Megens, contactavond 11 april 2013:

Na het openingswoord van de voorzitter, een woord van welkom aan de aanwezige leden en in het bijzonder onze spreker van vanavond Lou Megens en aan onze gast Leo Noort.

Hierna wordt het woord gegeven aan de heer Lou Megens. Lou is een succesvol kweker van Europese Cultuurvogels en een talentvol schrijver. In een schitterende presentatie zal Lou u vanavond meenemen de natuur in en legt hij de verbinding tussen zijn natuurwandelingen en zijn vogels in de kweek.

t-jaar-rond-lou-megens-9789058216328-voorkant

De lezing start met een kleine introductie. Hier komen o.a. de voor- en nadelen aan de orde van het houden van Insecten- en Zaadetende Europese Cultuurvogels.

Als voordeel wordt gezien de schitterende zang van de meeste soorten, de grote heldere ogen en de huisvesting waarin men deze vogels kunt houden. Denk hierbij aan volledig ingerichte volières, het nabootsen van het eigen biotoop zonder dat de beplanting wordt kaal gevreten. Als nadeel wordt gezien de vaak moeilijke kweek van diverse soorten en het agressieve gedrag, vooral in de winter maanden. Men moet dan van de diverse soorten de man en pop echt gescheiden houden.

Lou laat schitterende foto’s zien van zijn eigen kweekvogels en de kooien, vluchtjes en buiten volières waar hij zijn vogels in huisvest. In de meeste volières worden kleine waterpartijtjes gemaakt. Deze vogels houden ontzettend van water.

Ook komt er een uitgebreide serie foto’s voorbij van volières van collega kwekers. Allemaal stuk voor stuk schitterende vogelverblijven, geheel aangekleed met beplanting en bijna overal weer een waterpartij of klein vijvertje. De grootste volière heeft een afmeting van 50 x 20 meter.

Wat voeding betreft heeft deze groep vogels in de meeste gevallen geen klagen. Er is volop keus in de handel voor levend voer zoals Pinky’s, Buffalo wormen, meelwormen, vooral de witte zachte daarvan en uiteraard vele soorten fruit en bessen.

Opvolgend gaan we verder met schitterende foto’s met elk zijn eigen verhaal. Welk soort is het, wat is het natuurlijke biotoop, hoe kan men deze vogels houden in gevangenschap en wat zijn hiervan de kweekresultaten.

Werkelijk waar en komen schitterende foto’s voorbij.

Voor de leden die deze avond niet aanwezig waren, u heeft echt iets gemist.

Rond de klok van 23.00 uur bedankt de voorzitter de spreker voor deze geslaagde avond en wenst iedereen welthuis.

Erik Brugman

Vogelquiz Frank Nijenhuis, contactavond 8 mei 2013:

Na het openingswoord van de voorzitter en het behandelen van een aantal binnen gekomen stukken starten wij deze avond direct met de vogelquiz die dit jaar voor de tweede keer georganiseerd wordt door ons lid Frank Nijenhuis.

Om eerlijk te zijn was ik persoonlijk erg benieuwd wat Frank dit jaar in elkaar zou zetten. De quiz welke in 2012 werd georganiseerd was zo’n geweldig succes, zou dit wederom haalbaar zijn……….??

Er werd gestart met een pagina algemene kennis, ach makkie zal je denken. Nou nee hoor, dat valt dan nog best even vies tegen.

Welke vitamine zitten in een Paprika? En wat stimuleert Paprika? Weet u het antwoord? Ik niet. De antwoorden zijn; vitamine C en het stimuleert de Bloedsomloop.

Daarna een gedeelte ’’goed of fout’’. Wederom een zeer leerzaam gedeelte.

Vervolgens een woordzoeker, zoek de vogelsoorten, echt letterlijk een gepuzzel.

Na deze woordzoeker 12 schitterende vogel foto’s. Benoem de soorten en dat was niet eenvoudig kan ik u vertellen. Frank had zijn best gedaan ook de moeilijkere soorten er tussen te zetten.

Hierna een geheel nieuw gedeelte. Er werden 10 zakjes rond gedeeld met daarin per zakje een bloem. Denk hierbij aan b.v. Madeliefje, Paardebloem, Afrikaantje etc. Zet de namen bij de juiste soort. Hierna kwamen er 10 zakjes met bladeren. Welk blad hoort bij de hiervoor genoemde bloemen? De bloemen benoemen ging redelijk, de bladeren absoluut minder!

Als laatste onderdeel een doolhof puzzel en als afsluiting het benoemen van 10 verschillende soorten zaden.

Voor alle juiste antwoorden kon men een punt verdienen, maximaal te behalen 100 punten.

Winnaar van deze avond is geworden Aad van Eeuwijk met totaal 74 punten.

Uit handen van Frank ontvangt Aad een leuke attentie.

Eigenlijk wisten wij het al van te voren, Frank had weer een geweldige quiz in elkaar gezet, Frank super bedankt!

Als dank ontvangt Frank uit handen van de Voorzitter een lekkere fles wijn.

Erik Brugman

Contactavond 12 September 2013, Dhr. Simon van der Luit van Avifauna

Na het openingswoord van de Voorzitter wordt het woord gegeven aan de heer Simon van der Luit van Vogelpark Avifauna uit Alphen a/d Rijn.

Simon begint de voorstelling en springt van de hak op de tak. Hij gaat terug in de geschiedenis hoe Avifauna begon tot nu aan toe. Op 17 mei 1950, werd het eerste vogelpark ter wereld geopend. Op de posters ter ere van de opening prijkte reeds de Toekan als mascotte.Toekan

De steller zeearend wordt uitvoerig belicht, met foto’s tijdens de broed

De hoendergans wordt onder de loep genomen wanneer deze broed met jongen, prachtige foto’s van vele soorten ganzen. Kluten en reigers, kwak, ijsvogels, ibis, en wordt uitgebreid verteld wat de vogels eten.

En niet te vergeten de ooievaars.

Avifauna moet met de tijd mee, dus parkieten zijn er ook met vele kleuren en soorten.

Ara’s ontbreken niet zodra je binnen bent, en veel lorries zijn reeds geboren in het park inmiddels al zo’n 22 stuks.

Veel vogels hebben goede schutkleuren waaronder de groene klapvogel.

Muskaat vinken, muisvogels, schama lijster insecten/ fruiteters.

Guira koekoek, waarbij na het eerste nest de jongen helpen met voeren bij het 2de legsel.

Wevers maken een hangend nest met aan de onderzijde de opening.

Struis kwartel, Chinese kwartel, parelhoenders in verschillende variëteiten.

Zo ook de pauwen.

Veel rondleidingen worden gegeven op dit schitterende park en regelmatig is er de roofvogel show.

Ook een grote keuken is er nodig voor de bereiding van het vele voer voor alle verschillende vogels.

En grote koeling voor het fruit en vlees/ vis.

Er is nog veel meer te vertellen dus kom gerust eens langs in dit mooie park.

Simon vond ons een gezellig publiek dus misschien tot wie weet tot een volgende keer.

De voorzitter bedankt de heer van der Luit voor zijn presentatie en uiteenzetting.

Guus Borst

Logo avifauna

Hoorn 65

2404 HG Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 – 487575

www.avifauna.nl

Contactavond 10 oktober 2013: Bespreken meegebrachte vogels.

Voor de leden die helaas niet aanwezig waren op deze contactavond hierbij een kleine samenvatting welke vogels er deze avond besproken zijn door onze eigen leden Guus Borst en Nol de Keizer.

De spits wordt afgebeten door Guus met zijn Chinese Dwergkwartels. Guus heeft meegenomen een wildkleur haan en een wildkleur hen. De Chinese Dwergkwartel is de kleinste kwartelsoort met een grootte van circa 12 a 14 cm en maakt onderdeel uit van de familie fazantachtige. De hanen hebben een witte keelvlek, de hen mist deze meestal, maar er zijn uitzonderingen. Ze zijn in vele kleuren verkrijgbaar van wildkleurig, Cinnamon , wit, zilver en zelfs bontkleurig. Het is onverstandig om meerdere hanen bij elkaar te doen om gevechten te voorkomen en meerdere hennen direct samen te plaatsen in de volière, anders komt er oorlog, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Chinese dwerg kwartels zijn winterhard, maar een tocht en vochtvrij onderkomen is wenselijk. Het nest wordt vaak op een beschutte plaats gemaakt, maar de kwartel zelf wil wel goed overzicht hebben wat er allemaal rondom het nest gebeurt. Het kan een nest zijn in een natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld onder een struik maar onder een schuin gezette dakpan is ook goed mogelijk.

Foto Guus 1Foto Guus 2

Chinese Dwerg Kwartels zijn eigenlijk zaadeters, Tropisch zaad aangevuld met universeel- en eivoer wordt goed gegeten en uiteraard af en toe een meel- of Buffalo wormpje.

Ze kunnen goed gehouden worden in gezelschap met andere vogels, van nature kunnen ze wat schuw zijn maar er zijn ook gevallen bekend waar ze de wormpjes uit de hand kwamen eten.

Op de tentoonstelling worden ze regelmatig gezien en scoren ze vaak hoge punten. Een exemplaar in strakke conditie is een aanwinst op elke show. Wel dienen ze geënt te zijn om mee te kunnen doen, tegenwoordig gebeurt dit vaak d.m.v. te sprayen.

Na Guus werd het woord gegeven aan Nol.

Nol heeft vanavond 2 Munchener kanaries meegenomen, een kanarie soort die valt onder de Postuurkanarie’s – Houdingsrassen. De Munchener lijkt veel op de Japanse Hoso, maar deze laatste is toch een stuk kleiner. De Munchener heeft een formaat van 15, maximaal 16 cm.

Voor deze bespreking heeft Nol wel een heel mooi exemplaar meegenomen, de Nederlands Kampioen van Apeldoorn, werkelijk een hele mooie vogel.

Foto Nol 1Foto Nol 2

Beide vogels zijn bont, er worden verschillende kleuren gevraagd volgens het vraagprogramma van de NbvV. Belangrijk naast de juiste kleur is bij deze vogel absoluut de houding van groot belang. Ze worden hiervoor ook in speciale koepel TT kooien gebracht op de Tentoonstelling. Een kooi waarin deze vogel zich prachtig kan showen. Wat duidelijk opviel bij beide vogels was de conditie en de rust. Vroeg opkooien en bezig zijn met je vogels verdien je terug in de waardering op de show. Wel van belang is dat de voordragers en de keurmeesters de vogels even de tijd geven zich goed te laten zien. Niet de kooi uit de stelling pakken en neerzetten, nee geef ze even de tijd om goed te gaan zitten. Vooral bij houdingrassen van zeer groot belang tijdens een keuring.

De kweek verloopt verschillend. Vogels die het werkelijk fantastisch doen op de tentoonstelling houden het voor gezien tijdens de kweek terwijl andere het dan juist weer heel goed doen. Dit jaar heeft Nol zelfs 6 gele Muncheners gekweekt.

Mooi om te zien hoe Nol, net als Guus trouwens, met passie over zijn vogels vertelt. Een meegenomen boek laat zien hoeveel Postuur en houdingrassen er onder de kanaries wel niet zijn.

Als afsluiting geeft Nol aan uit te kijken naar de wereldshow in 2015 welke gehouden gaat worden in Rosmalen.

Een volgende keer hopen we weer andere leden aan het woord te hebben om hun verhaal over de hobby te delen met andere leden.

Erik Brugman

Prijsuitreiking behaalde ereprijzen Tentoonstelling 2013:

9 januari 2014, de avond van de prijsuitreiking van de behaalde ereprijzen van de afgelopen 43e onderlinge Tentoonstelling. Na het openingswoord van de voorzitter en het behandelen van een aantal binnen gekomen stukken starten we deze avond direct met het uitreiken van de prijzen.

DSC01389De opkomst voor deze avond kunnen we, ondanks enkele afzeggingen, gerust geweldig noemen. 31 leden zijn aanwezig, inclusief 2 jeugdleden. Super dat jullie de moeite hebben genomen met zo’n groot aantal aanwezig te zijn. Alles rondom de Tentoonstelling, inclusief de aankoop en het uitzoeken van de ereprijzen kost veel vrije tijd. Juist daarom is het goed om te zien dat wij blijvend zo’n mooie opkomst op onze contactavonden hebben!

Dit jaar heeft Frans voor het eerste jaar alles rondom de prijzen voor zijn rekening genomen. Het uitzoeken, de aanschaf en het laten graveren. Vorig jaar werd er door de leden aangegeven dat men het toch leuker zou vinden om de prijsuitreiking een meer feestelijk tintje te geven en wat meer stil te staan met wat elk lid nou daadwerkelijk heeft behaald. Dit is in het bestuur besproken en de avond wordt daarom ook anders ingedeeld. De tafels zijn wat meer in groepjes verdeeld, overal een nootje op tafel en zelfs wat heerlijke warme balletjes tussen door……. smullen maar!!

DSC01390Frans heeft zich goed voorbereid. Van elke prijswinnaar wordt opgenoemd met hoeveel punten hij welke prijs heeft behaald. Ook het totaal aantal ingeschreven vogels en het procentuele getal van de behaalde prijzen wordt genoemd.

Elke prijswinnaar ontvangt onder applaus zijn of haar beker of waardebon.

Na afloop van de gehele uitreiking krijgen de aanwezige leden nog een drankje aangeboden van de vereniging en wordt hiermee de prijsuitreiking afgesloten.

Ik denk dat we terug kunnen kijken op een zeer gezellige en geslaagde avond, zeker op deze manier voor de komende jaren voor herhaling vatbaar.

Erik Brugman

DSC01392

DSC01394

DSC01395

DSC01406

DSC01407

DSC01413DSC01417

DSC01420